ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 Tel 0-3225-4976 FAX 0-32254-976 ต่อ 18 WWW.damnoensaduak.go.th Email info@damnoensaduak.go.th
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 (24 กรกฏาคม 2555)
นางขวัญชนก  ศรีประภา นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ณ วัดโชติทายการาม และวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน)
 
 
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาล
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กพ
กรมการค้าภายใน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สสส
ฐานข้อมูลรัฐ
ดูทีวี