ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  Tel : 032-254976 Fax : 032-254976 ต่อ 18 /  www.damnoensaduak.go.th E-Mail : info@damnoensaduak.go.th Facebook:เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

 
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 (24 กรกฏาคม 2555)
นางขวัญชนก  ศรีประภา นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ณ วัดโชติทายการาม และวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
infographics
คลังวีดีทัศน์
จังหวัดราชบุรี
facebook
ร่วมลงนาม
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาล
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กพ
กรมการค้าภายใน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สสส
ฐานข้อมูลรัฐ
ดูทีวี